Drīzumā jau būs 60 sociālie darbinieki „Sistēmiskā psihosociālajā darbā”Ar 05.12.2019. esam uzsākuši 4.mācību grupu Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”. Mācību grupā piedalās 15 sociālie darbinieki no visas Latvijas.

02.2020. 3.mācību grupa, pabeigs
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā” mācību programmu. Plānojam, ka pabeigs 18 dalībnieki. Turam īkšķus! Mācību procesa laikā ir jauni raksti sadaļā "Dalībnieku-autoru raksti".
 
Profesionālās izglītības programma 340 stundas
Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā

NOSLĒDZOŠAIS SEMINĀRS „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS”DIENAS KĀRTĪBA, 17.04.2015., Bellevue Park Hotel Riga:
10:00 Ievads:
-          Ievads, projekta aktualitāte un procesa prezentācija. Prezentē: K. Viša (C Modulis);
-          Kāpēc šis projekts bija/ir aktuāls, kamdēļ iesaistījās 7 novadu sociālie dienesti. Prezentē: I. Balgalve (Tukuma SD) un L. Pūce (Rojas SD);
-          Apmācības programmas prezentācija. Prezentē: K. Viša (C Modulis);
-          Kāpēc iesaistījos projektā un apmācības programmas ietekme? Prezentē: I. Briede (Rojas SD).
1.bloks: Psihosociālais sistēmiskais darbs:
-          Psihosociālā darba aktualitāte: teorija, robežas un prakse. Prezentē: E. Apine (C Modulis);
-          Sistēmiskais psihosociālais sociālais darbs. Prezentē: I. Norman (C Modulis, Zviedrija), video: www.youtube.com „Ilze Norman”;
-          Kas ir psihosociālais darbs, konsultēšana? Iespējas un robežas praksē! Prezentē: G. Konuševska (Saldus SD).
30 min. Refleksija
12:30 Pārtraukums
2. bloks: Psihosociālais darbs ar ģimeni:
-          Psihosociālais sociālais darbs, attiecību veidošana ar klientu, klienta līdzdalība, loma un robežas. Prezentē: I. Stankus Viša (C Modulis);
-          Sistēmiskais darbs ar ģimeni psihosociālā sociālajā darbā. Prezentē: G. Krēgere Medne (C Modulis)
-          Kāds labums klientam no šīs pieejas? Pieeja un aprobācijas prakse. Prezentē: A. Inapša un K. Ivanovska (Kuldīgas SD)
30 min. Refleksija
14:30 Pārtraukums
3.bloks: Jauna pakalpojuma attīstība?!
-          Grūtības sociālā darba ikdienā, lai jaunā prakse tiktu ieviesta? Prezentē: B. Limanāne (Dobeles SD);
-          Kā dienestos iet ar jauno pieeju, iespējas, realitāte, gaidas un vajadzības? Kādu atbalstu un resursus vajag! Prezentē: L. Puriņa (Dobeles SD)
-          Kāds labums, gaidas un rezultāti no jaunās prakses, un psihosociālā sistēmiskās konsultēšanas darba? Prezentē: I. Ševele (Saldus SD)
-          „Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014-2020”, ESF atbalsta pasākumi psihosociālā darba attīstīšanai. Prezentē: I. Skrodele-Dubrovska (LR LM);
30 min. Refleksija
15:45 Rokasgrāmatas prezentācija. K. Viša

Seminārs Tukumā

26.03.15. Tukumā notieka 2.seminārs:

„PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀ DIENESTĀ (organizācija un gadījumu vadīšana)”
Semināru vada E. Apine, I. Lāss
Piedalās 34 Latvijas sociālo dienestu vadītāji, vietnieki un sociālie darbinieki.


2.seminārs TukumāProjekta ietvaros tiek realizēti 2 reģionālie semināri:
 
2. seminārs „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀ DIENESTĀ (organizācija un gadījumu vadīšana)”. Semināru vada E. Apine, I. Lāss un divi sociālie darbinieki, kuri iesaistīti projektā.
Mērķa grupu: 30 sociālo dienestu pārstāvji, t.sk. vadītāji, vietnieki, sociālo pakalpojumu organizētāji, sociālo gadījumu vadītāji;
Norises laiks un vieta: 26.03.2015.,  no plkst. 10:00-17:00, Tukums;
Pieteikties līdz: 18.03.2015., e-pasts: karlis.visa@gmail.com

!!!Projekta noslēguma seminārs, kurā tiks prezentēta arī Rokasgrāmata, notiks 17.04.2015. Maritim Hotel, Rīgā. Pieteikties līdz 01.04.15., e-pasts:

karlis.visa@gmail.com
 

1. seminārs „PSIHOSOCIĀLAIS SISTĒMISKAIS SOCIĀLAIS DARBS (PIEEJA UN PRAKSE)”. Semināru vada I. Norman (Zviedrija)
Mērķa grupu: 37 sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem;
Notika: 25.02.2015.

3 jauni raksti

Pie ekspertu un dalībnieku rakstiem ir pievienojušies 3 jauni raksti, t.sk. metodikas apraksts dažām sistēmiskām tehnikām.