Lapas

Aktivitāšu plāns  • Partnerības un ekspertu grupas izveidošana 11.2013.
  • Ekspertu piesaiste un apmācību programmas izveide līdz  04.2014.
  • Apmācības programmas dalībnieku atlase līdz 17.02.2014.
  • Apmācības programmas un supervīzijas realizācija (230 stundu apjomā)no 04.2014.-12.2014.;
  • Psihosociālā sistēmiskā sociālā darba metodikas aprobēšana praksē. Praktisks darbs ar ģimenēm un bērniem no (kopā 48 ģimenes) 09.2014.-12.2014.
  • Apmācību programmas izvērtēšana, aprobētās metodikas apkopošana un mācību materiālu apkopošana, t.sk. rokasgrāmatas izveidošana līdz 03.2015.
  • Rezultātu izvērtēšanas un tikšanās (dialogs, attīstības iespējas) ar LR Labklājības ministrijas (LM) sociālo pakalpojumu un kvalitātes izvērtēšanas darbiniekiem, sociālo dienestu vadītāju asociāciju un sociālo darbinieku biedrības pārstāvjiem, līdz 04.2015.


Projekta rezultāti, metodika un pakalpojuma efektivitāte tiks prezentēti reģionālajos semināros (3 novados: Tukumā, Kuldīgā, Jūrmalā (Rīgā)) sadarbību partneru organizācijas darbiniekiem, vietējām kopienām un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, nozaru NVO pārstāvjiem, sociālā darba izglītības iestāžu pārstāvjiem un sociālā darba supervizoriem. 02.-04.2015.

Projekta noslēguma fāzē tiks izstrādāti ieteikumi psiho-sociālās pieejas ilglaicīgumam. Ieteikumi tiks izmantoti gan rokasgrāmatā, gan prezentācijas pasākumos, gan partnerības organizāciju attīstības stratēģijās.2013
2014
2015
Nr.
 Mēneši

Aktivitātes
nosaukums
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1.        
Ekspertu piesaiste un apmācību programmas izveide


2.        
Apmācību programmas realizācija par sociālo pakalpojumu


3.        
Programmas aprobācija – sistēmiskā psihosociāla darba prakse ar klientiem


4.        
Sociālā pakalpojuma izvērtēšana un modelēšana


5.        
Rezultātu izplatīšana un publicitāte