Lapas

Cirkulāro jautājumu uzdošanas tehnika
Apmācību un prakses laikā psihosociālajās konsultācijās izmantoju apkopotu tabulu (lai varu ieskatīties, „pašpikot”). Tabula varētu būt palīdzoša arī sociālajiem darbiniekiem gadījumu vadīšanā. Iepazīstinot kolēģus ar cirkulāro jautājumu uzdošanas tehniku, viņi tos atzina par efektīviem un palūdza tabulu izkopēt, lai varētu izmantot savā tiešajā darbā. Tabulu vēlams izmantot, līdz sajūtam, ka jautājumus jau spējam formulēt un veidot paši.
Cirkulāro jautājumu iedalījums
Jautājumu uzdošanas tehnika
Jautājumi par atšķirībām
Iespaidi uz vietas – šeit un tagad. Laikā – pirms un pēc, pagātnē, tagadnē un nākotnē. Personiskajās attiecībās (piem. Kurš iespaidojas visvairāk, kurš kļūst apbēdināts, iepriecināts...). Starp idejām, novērojumiem, izskaidrojumiem, ticībām, vērtībām (piem. Kad jūs strīdaties ģimenē, vai tas nozīmē, ka kāds no jums rūpējas par daudz vai par maz?)
Hipotēzes jautājumi
Jautājums sāksies ar vārdu „ja”. ( piem. Ja lietas vienmēr tiktu noliktas savās vietās, kādā veidā tas atvieglotu mājas uzkopšanu?)
Jautājumi par efektiem, kurus rada kāda uzvedība
Kas ko saka kam un kad, saistībā un sadarbībā starp ģimenes locekļiem, pamatojoties uz uzvedību (piem. Ko dara vai kā reaģē bērns, kad tu ...?)
Salīdzinošie jautājumi
Piem. Ja salīdzina vakardienas notikumus ar šodienas, kas tevi vairāk iepriecina?
Refleksīvie jautājumi
Piem. Klausoties tevī, es sadzirdēju, ka...?
Nākotnes jautājumi
Piem. ...ja rīt no rīta tu pamostos ieraudzītu, ka viss nokārtojies darbā, kā tas tev palīdzētu tikt galā ar pienākumiem mājās?
Apzināšanās, iedrošinošie jautājumi
Piem. Es jūtos izbrīnīta, kā tu to varēji tik ātri izspriest, kas tev visvairāk nepieciešams dotajā situācijā – vai tu sen jau to biji sapratis?
„Domu lasīšanas” jautājumi
Uzdod jautājumus klientam, piem. Kā viņš domā vai jūtas par otras personas domām, nodomiem, jūtām, vēlmēm, bažām u.t.t.

Tabula apkopota izmantojot Ilzes Norman lekciju materiālus.
Atcerēsimies, ka būtiski runāt ar klientu saprotamā valodā! Lai mums kopā izdodas!
Sagatavoja: Saldus novada p/a sociālā darbiniece ģimeņu atbalsta daļā – Ilze Ševele