Lapas

Ekspertu komanda


       

Ilze Norman, ārvalstu eksperte. Vairākas augstākās izglītības un kvalifikācijas psiho-sociālā darba jomā, t.sk. no 1996.g. izglītība un profesionālā prakse Zviedrijā izmantojot „sistēmisko psiho-sociālo darbu” darbā ar ģimenēm un bērniem pašvaldības sociālā dienesta praksē. Augsta līmeņa profesionāle sociālā darba jomā, pieaugušo izglītošanā, lekciju un apmācību vadībā. 


Kārlis Viša, projekta vadītājs, eksperts  - supervizors. 14 gadu pieredze darbā ar pieaugušo izglītības jomā, 11 gadu pieredze supervīzijas jomā, 13 gadu pieredze informatīvi izglītojošo – metodisko materiālu izstrādē, 17 gadu pieredz darbā ar sociālā riska grupām.


 

Evija Apine, eksperte – supervizore. Profesionāla sociālā darbiniece ar starptautisku pieredzi, t.sk. izglītība sniegšanā. Ar pieredzi darbā pašvaldības sociālā dienestā (kopš 1994.g.), LR LM (eksperte) un supervīzijas jomā. Kopš 1995.g. sociālā darba izglītības speciālists, t.sk. sociālā darba izglītības programmas vadīšana LU.           Ieva Lāss, eksperte – supervizore. Praktizējošs psiho-sociālā darba speciālists darbā ar ģimenēm un bērniem. Kopš 1997.g. tieši iesaistīta darbā ar bērniem un ģimenēm, profesionāla supervizore un sociālā darbiniece. Atkarību izraisošo vielu seku mazināšanas, sociālā darba jomas, eksperte. Ir plašs teorētisko un praktisko zināšanu klāsts un spēja tās integrēt psihosociālā darba praksē.       


Inese Stankus – Viša, eksperte – supervizore. Praktizējoša sociālā darbiniece kopš 1998.g., t.sk. krīžu intervences jomā, „ielu bērnu”, darbs ar ģimenēm un grupām (pašpalīdzības, atbalsta, korekcijas) jomās. Profesionālā supervizore ar starptautisku pieredzi un padziļinātu jomas izpratni. Ar 13.g. pieredzi sociālo darbinieku kvalifikācijas celšanas jomā (apmācības, treniņi, semināri). Līdzautore „daudzveidības vadības”  (Diversity management) programmas izstrādē supervīzijas procesam (Eiropas supervizoru apvienības ietvaros, Latvijas pārstāve).     Guna Krēgere –Medne, eksperte – supervizore. Profesionālā sociālā darbiniece, praksē kopš 1999.g. darbā ar ģimeņu krīžu situācijām, joprojām praktizē „krīžu centrā”. Pilnībā pārzina klienta lietu procesa kārtošanu, procesa vadību, atspoguļošanu un psiho-sociālā darba auditēšanas kritērijus. Ģimeņu konsultēšanas un sociālās rehabilitācijas eksperte. Ar padziļinātu psiho-sociālā darba izpratni un praksi (praktizējošs psihosociālā darba speciālists). Profesionālā supervizore.  
 

Dace Blažēvica, eksperte. Vardarbības prevencijas, darbs ar varmākām un darbs ar ģimenēm eksperte. Profesionāla sociālā darbiniece (praksē kopš 1996.g.) un psihoterapeite. Vairāku sociālo pakalpojumu (NVO, Sociālo pakalpojumu aģentūras vadītāja) līdz-izveidotāja un  administrētāja. Nodrošina audžuģimeņu izglītības un atbalsta programmas.