Lapas

Pēc 6 bloka - mēģinu dzīvot praksēPiedaloties projektā „Psihosociālā sistēmiskā sociālā darba attīstība”, jau no pirmā nodarbību bloka, kuru pasniedza Ieva Lāss un Inese Stankus-Viša, es vēlējos izprast, kas ir psihosociālais sistēmiskais darbs. Interese bija būtiska, jo mana motivācija dalībai projektā ir profesionālā izaugsme un jaunu zināšanu apguve. 
Nepieciešamību pēc pārmaiņām sociālā darba sistēmā izjūtu, jo desmit gadus, strādājot sociālā dienestā, esmu novērojusi, ka, sniedzot atbalstu klientiem, uzsvars tiek likts uz sociālo palīdzību – materiālo atbalstu. Mana prakse rāda, ka sociālā palīdzība nereti sniedz tikai īslaicīgu problēmas risinājumu, nenovēršot problēmas būtību un neveicinot klienta pārmaiņas dzīvē. Darbs ar klientiem no sociālā darbinieka prasa augstu profesionalitāti un zināšanas. Likumos un normatīvajos aktos ir noteikti Sociālā dienesta pienākumi, uzdevumi, vadlīnijas, prasības, tiesības. Sociālam dienestam no vienas puses ir prasības pret sociālo darbinieku, bet no otras puses ir klients, kuram ir savas individuālās vajadzības. Rodas situācija, kad sociālais darbinieks atrodas starp institūciju un klientu. Sociālie darbinieki pārstāj izmantot sociālā darba praksē zināmās teorijas, pārsvarā strādājot sociālo gadījumu vadīšanas laukā, bet ne psihosociālo resursu aktivizēšanas laukā. Tādas pārdomas manī raisījās pēc pirmajām nodarbībām, uz ko uzvedināja Ievas Lāss un Ineses Stankus-Višas sniegtā informācija.
Ir pagājuši seši nodarbību bloki un es cenšos sistēmiski strādāt praksē, sniedzot individuālas konsultācijas trim klientiem. Pēc pirmās konsultācijas ar klientu nespēju saprast, vai konsultācija tika novadīta sistēmiski un radās jautājums, kā es kā speciālists varu to izvērtēt. Pēc pirmās supervīzijas pie Kārļa Višas, guvu pārliecību, ka Ilzes Norman otrais nodarbību bloks palīdzēs rast atbildes uz maniem jautājumiem. Ilzes Norman lekcijas, manuprāt, ir fundaments sistēmiskajam sociālam darbam.
Manuprāt, sistēmiskā sociālā darba būtību palīdz apzināt psihosociālā sistēmiskā sociālā darba  pamatprincipi un sociālie aspekti, kas ietver svarīgas atziņas.
Sistēmiskā sociālā darba pamatprincipi:
Sociālie aspekti/Sociālās cieņas
 • Katrā tikšanās reizē, sapulcē, sarunā – konteksta veidošana!
 • Sociālo Lauku pielietojums *SocialDomain* (vērtības, lēmuma pieņemšana)
 • Sociālie aspekti *SocialGraces* Daudzveidība (izglītība, dzimums..)
 • Holistika
 • *Notknowing* pozīcija (“nezinīša pozīcija)
 • Eksperta lomas pozicionēšana
 • Cirkularitāte
 • Refleksijas dažādās formas!
 • Nepārtrauktas vienošanās un izvērtēšanas
 • Persona nekad nevar būt Problēma! Problēma ir Problēma!
 • Tieša un atvērta komunikācija, skaidras lomas
 • Varas pozīcijas apzināšanās
 • Eko-sistēmiskā domāšana, sociālais tīklojums!
 • Sadarbība un kopējā radīšana
·         Dzimums
·         Rase
·         Reliģija
·         Vecums
·         Iespējas/Dotības
·         Klase
·         Kultūra
·         Etnisitāte
·         Izglītība
·         Seksualitāte
·         Garīgums

Pēdējā laikā arvien biežāk iedomājos, cik bieži un cik godīgi mēs – sociālie darbinieki – ievērojam sociālos aspektus pret klientu, un cik regulāri, kādu no sociālās cieņas ignorējam...nepievēršam tam vajadzīgo uzmanību...ne aiz ļauna prāta, bet dēļ pārmērīgas noslogotības, ierastā darba ritma un darba stila un galu galā - rutīnas. Cik grūti man, sociālam darbiniekam, būt „nezinīša pozīcijā”, ievērot cirkularitāti un sociālos aspektus. Psihosociālais sistēmiskais darbs, manuprāt, maina ierasto sociālo darbinieku domāšanu un profesionālo rīcību. Cirkularitāte – svešs vārds, bet  apzīmē svarīgu prasmi uzdot jautājumus un sadzirdēt klientu. Paldies visiem speciālistiem, kas to māca ievērot, tā tiešām ir māksla!
Gan Inese Stakus-Viša pēdējā, piektajā nodarbību blokā, gan Kārlis Viša supervīzijā, palīdzēja nonākt līdz apziņai, ka saruna ar klientu – tas ir process, kuram jāļaujas esot blakus klientam, prast sadzirdēt savas un atpazīt klienta emocijas, kas rodas konsultācijas laikā. Sociālais darbinieks ir instruments pats savās rokās. Lai līdz galam un pilnībā izprastu, kas ir psihosociālais sistēmiskais darbs, to vajag pieredzēt un izbaudīt esot procesā.
Paldies pasniedzējiem un veiksmi visām mums – apmācību projekta dalībniecēm!


Ventspils pilsēta Sociālā dienesta
Sociālā darbiniece Aļesja Caune