Lapas

Holistiskā pieeja, Ekoloģiskā pieeja un sistēmiskā domāšana

Nodibinājums "C Modulis", „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, 30.11.2021.

Mudīte Tauriņa, Ingūna Bergmane

Uzsākot darbu pie izpētes, analīzes, gribam pateikt, ka ir patiess prieks būt šajā mācību programmā, saprast, ka esam piederīgas psihosociālajai sistēmiskajai domāšanai: kur centrā ir humānās vērtības – cieņa pret ikvienu cilvēku, katra cilvēka unikālās dzīves pieredzes un uztveres atzīšana, individuāla pieeja, atzīstot, ka katrs cilvēks ir savas dzīves eksperts.

Mūsu prakses darba mērķis: veidot izpratni par holistisko, ekoloģisko pieeju un sistēmisko domāšanu.

Vienmēr, apgūstot jaunas zināšanas, nonākam pie atziņas, ka ar līdzšinējo pieredzi vien nepietiek, precīzāk: “Prakse bez teorijas ir akla, bet teorija bez prakses ir tukša” ( Imanuels Kants) [1]

Holistiskā pieeja ir visaptveroša pieeja, kas apskata jautājumus no visām pusēm. Tā uzsver loģiskā, garīgā un fiziskā vienotību, un apgalvo, ka visas sistēmas (fizikālā, bioloģiskā, ķīmiskā, sociālā, ekonomiskā, garīgā un rīcības, arī ģeogrāfiskā) jāuztver kā vienots veselums, nevis kā atsevišķas kaut kā daļas. [2] Pastāv uzskats, ka Holisms jāpētī kā vienots veselums, nevis atsevišķas tā daļas. [3]

Turpinot: Holistiskā pieeja var ietvert daudzas atšķirīgas gan tradicionālas, gan alternatīvas metodes, akceptējot ikvienu, līdz cilvēks atrod sev labāko un piemērotāko.

Pilns teksts šeit pdf.