Lapas

Apmācību tēmas un laiki

Modulis
pasniedzējs
1.modulis: Ievads psihosociālajā darbā

Ieva Ozola, Inese Stankus Viša, Kārlis Viša
2.modulis: Psihosociālā konsultēšana, metodika, tehnikas, pamatprasmes
Inese Stankus Viša
3.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
Ilze Norman
4.modulis: Ģimenes sistēma sistēmiskajā psihosociālajā darbā
Guna Krēgere Medne
5.modulis: Krīzes, traumatismi un pēc traumatiskam sindroms. Personības struktūra un ietekme uz attiecību veidošanu (sistēmiskas pieejas konteksts) Krīžu intervences atbalsts, konsultēšanas specifika,
Dace Blažēvica
6.modulis: Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ilgstošiem sociālā dienesta klientiem, t.sk. atgriešanās pie pēc traumatisma sindroma
Ieva Ozola
6.1. Ievads metodēs un pieejās, klasifikācija, pielietojums un refleksijas veicināšanas metodes
Kārlis Viša
7.modulis: Ilgstošais klients, turpinājums
Ieva Ozola
7.1. Metodes un pieejas psihosociālajā darbā
Kārlis Viša
8.modulis: Psihosociālais  pakalpojums organizācijā:
Vieta organizācijā, Sadarbība ar gadījuma vadīšanu, starpdisciplinārā sadarbība.
!!! Sociālo pakalpojumu programmas (metožu/pieeju kopums), kuras var piedāvāt sistēmiķi: tēmas, problēmu risinājumi, metodes un pieejas.
Evija Apine
9.modulis: Sistēmiskā psihosociālā darba dokumentēšana
Ieva Ozola
9.1. Procesa (metožu un pieeju kopums) – attiecību noslēgums
Guna Krēgere Medne
9.2. Mācību procesa, grupas noslēgums
Kārlis Viša
Supervīzija sistēmiskajā psihosociālajā darbā
Kārlis Viša
Prakse, darbs ar 3 gadījumiem vai 1 grupu un 1 gadījumu
Noslēguma pārbaudījums

Visi pasniedzēji, kas tiek, vismaz 3.