Lapas

Sistēmteorija. Sistēmiskā domāšana.

 Ilze Dozīte-Poikāne, Ginta Vāciete

„SISTĒMTEORIJA. SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA. SOCIĀLIE DOMEINI” (PDF spiest šeit)

Profesionālās pilnveides izglītības programma, „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, Nodibinājums „C Modulis”, 2020 – Jūrmala